Overall hotel rating
4.67/5

7 reviews Service quality
4.67/5

7 reviews Restaurant
4.67/5

7 reviews
Regulamin

Regulamin Hotelu

Dyrekcja Hotelu Lemon Plaza w Poznaniu, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokojny pobyt w naszym Hotelu, udostępnia regulamin. Jednocześnie mamy nadzieję, że będą Państwo przestrzegać wszystkich jego punktów, aby pobyt przebiegał najbardziej komfortowo jak to możliwe.

 

§1

Doba hotelowa

 1. Przyjmuje się, że pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. W przypadku nieokreślenia przez gościa czasu pobytu, przyjmuje się, że pobyt trwa jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, kończy zaś o godzinie 11.00 dnia następnego.
 4. Czas pobytu powinien być określony podczas rezerwacji.
 5. W przypadku, jeśli Gość wyrazi życzenie przedłużenia pobytu, powinien zgłosić to recepcji do godziny 8.00, w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.

 

§2

Usługi dodatkowe, świadczone w hotelu

 

 1. Udostępnienie miejsca w przechowalni bagażu za zgodą recepcji jest bezpłatne.
 2. Usługa prania jest dodatkowo płatna.
 3. Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowuje przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego terminu przedmioty te przepadają.

 

§3

Oczekiwania wobec Gości hotelowych

 1. Gość hotelowy, nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju osobom trzecim, nawet jeśli termin, za który uiścił opłatę, jeszcze nie upłynął.
 2. Opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić, czy drzwi są zamknięte.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, bądź winy odwiedzających go, osób trzecich. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 4. W hotelu obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami wyznaczonymi specjalnie do tego celu.
 5. Hotel akceptuje obecność zwierząt za dodatkową opłatą 30 zł za dzień, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 6. Ze względu na ochronę przeciwpożarową, w hotelu obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń takich jak: grzałki, żelazka elektryczne i podobne, które nie stanowią wyposażenia hotelu.

 

§4

Warunki pobytu

 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00, dnia następnego.
 2. Osoby niezameldowane, mogą przebywać w pokoju hotelowym, wyłącznie do godziny 22.00.
 3. Zachowanie Gości hotelowych, nie powinno zakłócać pobytu innym Gościom. W przypadku naruszenia tej zasady, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług.

 

§5

Obowiązki Hotelu

 1. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom bezpieczeństwo pobytu.
 2. Pełna dyskrecja na temat Gości Hotelu jest obowiązkiem leżącym po stronie hotelu.
 3. Sprzątanie i naprawa urządzeń w pokoju powinno się odbywać wyłącznie pod nieobecność Gościa. Natomiast w jego obecności odbywa się wyłącznie za jego zgodą.

 

§6

Odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy, wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 

§7

Warunki rezerwacji i anulacji pobytu w Hotelu

I.Sposób dokonywania rezerwacji

Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:

 1. Telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją email precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.
 2. Wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail).
 3. Dokonując automatycznej rezerwacji przez system na stronie lemonplaza.pl

Terminy wpłaty zadatku:

14 dni – w przypadku w przypadku rezerwacji grupowych.

W przypadku rezerwacji indywidualnych zadatek nie jest wymagany.

II.Anulowanie rezerwacji i zwrot:

Warunki anulowania rezerwacji:

 1.  Poniżej 2 dni – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Anulacji należy dokonywać pod adresem: recepcja@lemonplaza.pl

III.Reklamacje:

Reklamacji dokonywać można:

 1. Drogą mailową, poprzez adres recepcja@lemonplaza.pl
 2. Drogą pocztową, poprzez wysłanie listu na adres hotelu.

Informujemy, że:

Śniadania są serwowane:

od Poniedziałku do Soboty w godzinach: 7.00-10.00

w Niedzielę w godzinach 7.00-10.00

Restauracja czynna jest w godzinach: 12.00-21.00

 

§8

Płatności Online

W tym miejscu znajdziesz pełen regulamin płatności online

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Meritum Verus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 275, 60-406 Poznań. Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, dochodzenia ewentualnych roszczeń, udokumentowania usług dla celów podatkowych- na podstawie Art6 ust.1 lit.RODO. Gość posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, do ich usunięcia , ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do  organu nadzorczego. Kontakt z osobą odpowiedzialna za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej recepcja@lemonplaza.pl.

 

lemon logo